“В молбата си подсъдимият не сочи доводи, от които да се направи извод за изменение в обстоятелствата, налагащи изменение на мярката му за неотклонение. В съдебно заседание от страна на защитата са наведени такива, а именно: влошено семейно положение и обявеното извънредно положение в страната. Тези доводи настоящият съдебен състав намира за неоснователни, тъй като всяка мярка за процесуална принуда сама по себе си се изразява в неблагоприятно засягане на лични и социални права на лицата, на които се налага, с което по косвен начин се въздейства неблагоприятно и върху техните близки.

Във връзка с обявеното извънредно положение, по отношение на възрастните хора са предприети съответни мерки по подсигуряването на нуждите им от първа необходимост. Отчитайки тежестта и характера на обвинението, за което Д. Б. е предаден на съд, с внесения обвинителен акт, и преценявайки въпроса за законността на продължаващото задържане, съдът намира, че и към настоящия момент са налице предпоставките за тази най-тежка ограничителна мярка” – се казва в мотивите на съда.

Съдът постанови подсъдимият да бъде приведен от Ареста при Затвора - Враца в Затвора във Враца. Производството по делото бе проведено чрез видеоконферентна връзка, като подсъдимият не беше извеждан от ареста. Определението на Окръжен съд – Враца може да бъде обжалвано или протестира в седемдневен срок от днес пред Апелативен съд – София.