Да се подобри разбирането на бизнеса за значението на продажбата на безопасни играчки онлайн и незабавното премахване на опасните играчки от продажбата.

За целите на настоящата кампания терминът „бизнес“ включва всеки икономически оператор, участващ във веригата на доставка, включително производители, дистрибутори, търговци на едро, търговци на дребно и онлайн платформи.

Източник: damtn.government.bg