Окръжните и районните прокуратури трябва да извършват периодични тематични проверки, които да включват анализ на състоянието и динамиката на досъдебните производства срещу обвиняеми с две и повече дела и контрол за срочността на приключването им. Наблюдаващите прокурори трябва да осигурят приоритетно и бързо провеждане на разследванията срещу един и същ обвиняем, ако се налага и чрез формиране на екипи. Възложено е да бъдат взети адекватни на обществената опасност на престъпленията и на личността на обвиняемия мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда.

Наблюдаващите прокурори трябва да преценяват за всеки конкретен случай необходимостта от внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“, както и да указват на полицията провеждане на действия за противодействие на битовата престъпност. Ако бъдат констатирани нарушения на мярката за неотклонение и укриване от органите на досъдебното производство, наблюдаващите прокурори трябва да поискат замяна на наложената мярка с по-тежка.