По думите й, програмата подпомага преминаването от въглеродни интензивни източници към по-благоприятния природен газ и намаляването на потреблението на енергия, парниковите емисии в жилищния сектор“, посочи министър Петкова. Тя добави, че очакваното намаляване на емисиите на парникови газове е 70 хил. тона въглероден двуокис.

„Чрез програмата гражданите могат да получат безвъзмездна помощ за газифициране на своя дом, като общият размер на средствата е 10 млн. евро, които ще бъдат достатъчни за газифицирането на около 10 хил. домакинства“, уточни енергийният министър. Петкова посочи, че потребителите, които могат да се възползват от програмата, са такива, които искат да преминат от дърва, въглища и ток на природен газ. „Срокът на програмата е до юни 2020 г., като заявления за газификация ще се одобряват до изразходване на финансовия ресурс, като принципът е първи по ред - първи по право. До момента са подадени 6753 заявления, като 4637 от тях са изцяло завършени“, обясни Петкова.