Курсът включва теми, касаещи първа долекарска помощ, реакции при бедствия, аварии, катастрофи, психо-социална подкрепа, права на възрастните хора и др. Националното състезание ще бъде проведено в дните 11-13 октомври в с. Лозен. В него ще се съревновават 16 екипа, които трябва да преминат през 10 пункта, включващи симулации и различни казуси по първа долекарска помощ.