Момент от лятната студентска бригада през 2012 г.

В лятната бригада могат да се включат студенти от различни специалности и форми на обучение. Единственото условие е кандидатите да са с постоянна адресна регистрация на територията на община Мездра.

Желаещите да участват в дейностите по благоустрояване на общински обекти в града и селата могат да се запишат в Центъра за информация и административни услуги на гражданите в срок до 10 юли.

Необходимите документи, които кандидатите трябва да подадат, са заявление по образец и ксерокопие на студентска книжка, заверена за учебната 2018/2019 г.

Заявление за участие може да изтеглите от тук.

Телефон за допълнителна информация: 0910/ 9 21 16.

Момент от лятната студентска бригада през 2013 г.

За съжаление, през последните години интересът на младите хора към лятната студентска бригада в Мездра, която се организира ежегодно от 2001 г. насам, е все по-слаб. Така например, през миналата година в нея се включиха едва 7 студенти, през 2017 г. - 15, а през 2016 г. - 41.

За сравнение: през 2015 г. в бригадирското лято взеха участие 55 бъдещи висшисти, през 2014 г. и 2013 г. - по 77. Да не говорим за пиковия период в началото на новия век, когато участниците в бригадата надхвърляха 100: през 2004 г. - 103-ма, през 2005 г. - 138, през 2006 г. - 198, през 2007 г. - 310, през 2008 г. - 139.

Отливът се дължи най-вече на ниското възнаграждение - минималната работна заплата, което възпитаниците на Алма матер получават за положения от тях труд.

Момент от лятната студентска бригада през 2015 г.