Ще присъства длъжностно лице от Общинска администрация Мездра, определено със Заповед № 220/31.03.2021г. на кмета на община Мездра, член на Районна избирателна комисия Враца, упълномощен с Решение № 191-НС/01.04.2021г. на РИК – Враца и трима членове от секционните избирателни комисии /СИК/, предложени от различни партии или коалиции, като поне един от тях има качеството на „председател“.

При неявяване на председател от СИК, бюлетините, останалите изборни книжа и материали се получават и протоколите се подписват от зам.-председател на комисията.

Източник: mezdra.bg