Ангел Джамбазки заяви, че за него е ва­ж­но да чу­ва мне­ни­е­то на хо­рата по въпросите, които ги вълнуват, зато­ва ор­га­ни­зи­ра та­ки­ва сре­щи в ця­ла­та стра­на. Той разясни за пореден път и позицията на ВМРО в подкрепа на АЕЦ "Козлодуй", която осигурява работа на повече от 10 хил. души в Северозапада.

Обект на дискусия бе и темата за защитата на българския национален интерес и борбата с двойните стандарти в Европейския съюз. Джамбазки спо­де­ли с гражданите сво­е­то мне­ние по те­зи въпро­си и офи­ци­ал­на­та по­зи­ция на гру­па­та, ко­я­то пре­д­с­та­в­ля­ва в Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент - тази на Европейските консерватори и реформисти.

"Обичам да мисля за този град като за една метафора на устрема и подема в следосвобожденска България", сподели в социалната мрежа след приемната в Мездра Ангел Джамбазки. "От село с по-малко от 100 жители за кратко време Мездра се развива в индустриален и железопътен център на Северозапада. Архитектурата му е силно повлияна от западноевропейската. Това показва как в миналото политиките за развитие на регионите не са били различни от тези днес. Инвестиции, стимули за предприемачеството и добрата инфраструктура водят до положителни резултати.

Това са и основните политически тези, които моята формация в Европейския парламент - ЕКР, защитава. Радвам се, че гражданите на Мездра ми позволиха да изложа тези идеи. Говорихме си и по редица други теми. Много от хората тук споделят нашите притеснения по въпроси като нелегалната миграция и двойните стандарти в Европейския съюз… Още веднъж искам да благодаря на жителите на Мездра, че ме допуснаха до прекрасния им град”, написа в заключение евродепутатът.

Приемната в Мездра е една от десетте, които Ангел Джамбазки разкри тази седмица в Северозападна България. Евродепутатът разговаря също с жители на Враца, Видин, Монтана, Белоградчик, Чипровци, Козлодуй, Бойчиновци, Вършец и Роман.

Междувременно, заедно с активисти на ВМРО, се включи в залесителна акция в "Ботевата алея" и направи дарение от книги за читалището в Гложене, чиято сграда изгоря напълно при пожар миналия месец и се срещна с ръководството на АЕЦ "Козлодуй".