Стефан Чолаков-Чолака е подал документи за участие в избора на омбудсман във Враца. Чолака, известен с гражданската си позиция по злободневни теми на деня и национални въпроси, изказва мнението си предимно на улицата чрез мегафон и плакати. Той е представил диплома от 1978 г. от ВУЗ "Георги Димитров", специалност треньор по биатлон. В заявлението си е посочил, че ако бъде избран за омбудсман ще се откаже от заплатата си, за да не му завиждат врачанските мюзовири, че е шведски пенсионер. Според закона заплатата на омбудсмана е 150% от средната заплата за съответната общинска администрация.

Комисията от Общински съвет - Враца разгледа подадените документи. Освен Чолаков, за мястото кандидатства и Димитринка Иванова Димитрова. Тя е магистър по публична администрация, а последната й работа е като главен камериер в спа хотел в Царево. Има и завършен курс за медиатор.

След проверка на документите и на адресните регистрации комисията с председател Владимир Христов допусна и двамата кандидати до събеседване. То ще бъде публично и всеки желаещ може да присъства. Насрочено е за 10,30 часа на 20 юни (понеделник) в залата на местния парламент.

Гласуването за омбудсман ще стане на заседание на Общинския съвет. За да бъде избран, кандидатът трябва да събере 2/3 от гласовете на съветниците.