© ЧЕЗ

"Ние спряхме всички дейности, които изискват планирани прекъсвания на електрозахранването. Сега, когато голяма част от хората работят от вкъщи, а и децата вече учат от вкъщи, ние извършваме единствено аварийни и неотложни ремонти. Компанията не изпълнява дейности, които изискват прекъсване на захранването, освен когато това е крайно неотложно" - това заяви г-н Станчев в интервю за медията "Монтана 24".

Отчетниците няма да посещават клиенти, когато електромерите се намират в рамките на техните жилища. "Това трябва ясно да се разбере, за да не се допускат опити за злоупотреби от страна на мними инкасатори – нашите отчетници няма да посещават домовете на хората. Там, където отчитането трябва да стане чрез пряк контакт с гражданите, електроенергията ще бъде калкулирана съгласно Общи условия на база прогнозна консумация, по съответната формула". След като извънредното положение приключи, ще бъде направен реален отчет на електромерите и сумите ще бъдат преизчислени на база на реалната консумация. На другите места, където електромерите са изнесени на границата на собственост, отчитането продължава по установения ред.

Главният оперативен директор призова клиентите да използват възможностите за електронно обслужване. Националната телефонна линия 0700 10 010 и имейл адреса klienti@cez-rp.bg могат да бъдат подавани сигнали за смущения в електрозахранването и да бъдат отправяни всякакви въпроси по отношение на дейността на електроразпределителното дружество. Информация за предлаганите електронни услуги може да бъде намерена на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.