При направената проверка от експерти на министерството, бе установено, че на територията на общините Враца, Мездра и Роман са счупени и компроментирани общо 135 стълба - 22 стоманено-решетъчни стълба за средно напрежение и 113 стоманено-бетонни за ниско напрежение.

Именно поради тази причина, проблемите с електрозахранването на населените места в община Мездра - тази бе една от основните теми по време на Деня на кмета, организиран от Общинската администрация. Бойко Чавдаров, регионален мениджър на „ЧЕЗ Разпределение България“, съобщи, че през периода 5-10 февруари на територията на общината са локализирани и отстранени над 600 повреди на електроразпределителната мрежа.

Всъщност, броят на възникналите аварии е значително повече, тъй като много от тях не са регистрирани от дружеството.

В момента се извършва оглед на скъсани проводници и счупени стълбове, които предстои да бъдат подменени.

Кметове и кметски наместници се оплакаха от амортизираната електропреносна мрежа в някои от селата, тъй като на места тя е на повече от 50 години и се нуждае от обновяване.

Кметът на Мездра Иван Аспарухов подчерта, че за да има ефект от работата на отделните институции при кризисни ситуации, е необходимо да се подобри комуникацията и да се координират дейностите между ЧЕЗ, Общината и селските кметове.

За сигурността на електрозахранването занапред, селските кметове ще могат да ползват денонощна ВИП телефонна линия, предоставена от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. На нея ще могат да подават сигнали за проблеми в електроподаването или за прекъснато електрозахранване.
Те ще се обработват с по-висок приоритет.