Здравният министър издаде заповед, с която се въвежда временна забрана за влизането на територията на Р България.
Със заповедта се въвежда и ред за поставяне под карантина. Въвеждат се и специални правила по отношение на лицата, осъществяващи предоставянето на стоки и услуги.
С текста на заповедта можете да се запознаете по-долу.