Тя уточни, че литературата ще се изучава задължително и с еднакъв брой часове до 12-клас от всички ученици, защото те ще държат матура по български език и литература. Костадинова отбеляза, че "и в момента, в част от училищата, история и география не се учи чак до 12-и клас".

На въпрос, че в новите учебни програми много от учебния материал от 11-и и 12-и клас "слиза" в десети клас и в по-предните класове, министър Красимир Вълчев коментира, че ако съпоставим часовете, годишния хорариум и дните, които учат учениците, ние по-скоро сме под средното ниво.

"В общия случай, децата в другите страни учат повече, и имат по-малко ваканции, отколкото в България", заяви образователният министър. Той отбеляза, че новите учебните ни програми, са по-амбициозни, "защото при нас основната ни писта е малко по-бърза, отколкото в другите страни".

Факт е, че в програмите за десети клас, материалът беше свален и е увеличен хорариумът, който включва анализи и проучвания на учениците, каза министър Вълчев.

Той съобщи, че МОН ще организира допълнителни обучения на учителите за работа по новите учебни програми, за да ги представят по най-ефективен начин, съгласно със съответния хорариум.

Евгения Костадинова обясни, че не се говори за промяна в действащите учебни програми, а за цялостна нова философия на програмите.

По новите учебни програми в десети клас ще се учи българска литература и история. Тези ученици обаче в 11-и и 12-и клас отново ще изучават български автори по литература, които ще присъстват и в десети клас с някои от класическите си творби.

По новия училищен закон "завършването на изучаването на основни общообразователни предмети до десети клас е за сметка на съществуващо сега профилиране в класовете - още преди десети клас, а отново по новия закон - профилирането "се изнася в 11-и и 12-и клас, или професионалното обучение", обясни Костадинова.


Източник: dnes.dir.bg