Дейностите на „Лятно училище 4“ се реализират с безвъзмездната финансова помощ на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и дават незаменима подкрепа за равен старт в училище на деца от уязвими групи и такива в неравностойно положение. Всички бъдещи ученици получиха много подаръци- тетрадки, моливи, флумастери, книжки, а четири от малчуганите, показали най- голямо старание в обучението, получиха и прекрасни ученически раници, пълни с всичко необходимо за І клас.

Днес малчуганите ще отстъпят своите чинове на децата от втората група на „Лятно училище 4“ и ще им кажат „Добре дошли!”, като ги преведат през прага на Общностния център, за да им пожелаят успех и много прекрасни преживявания.