Дейностите по установяване историческата стойност на кладенеца ще продължат в рамките на месец януари, след което експертите ще вземат решение дали обектът да се консервира, или да се експонира.

В рамките на проучването ще бъде разположена специализирана техника, която ще ограничи паркирането и престоя на автомобили в района на паркинга на ул. „Полк. Кетхудов“, до бл. „Заря“.

Във връзка с предстоящите дейности, Община Враца апелира живущите в района на бул. „Никола Войводов“ №8, №10 и ул. „Полк. Кетхудов“ №33, бл.“Заря“, да преместят паркираните автомобили, в срок до 10 януари /петък/ 2020 година, 08:00 часа. Същевременно, екип от местната администрация ще постави уведомления до всички живущи.

С цел нормалното осъществяване на трафика в района на археологическите проучвания, временно „Синя зона“ в участъка между ул. „Плиска“ и „Полк. Кетхудов“ няма да функционира, като престоят и паркирането ще са освободени от такси.