Той обясни, че са намерени над 360 обработени кремъчни артефакти /ядра, пластини, отломъци и животински кости/. Проучванията са показали отсъствие на керамика в обследваните културни отложения, което означава, че те предхождат ранния неолит. Археолозите са нарекли новооткритият пласт Прото-Оходен. Откритията им в него показват, че археологическият обект е първият в България, а е възможно и в Европа, с регистрирани културни пластове от късния мезолит и ранния неолит по нашите земи.

Разказвачката на приказки, както журналистите наричат археологът Александра Петрова, разказа подробно проучването на обекта Средновековен манастир „Св. Троица” и за късноантичната църква в Манастирски дол, където намерените находки се отнасят към времето на късното Средновековие.

Докторът на науките, доц.д-р Нарцис Торбов каза, че в хода на проучването на късноатничната църква в месността Градище през този сезон са открити 20 находки. Той каза, че от особено значение, като датиращ материал са разкритите бронзови монети от късната античност /6-ти век/ и Средновековието. Намерени са също оловни тежести от рибарски мрежи от късната античност, бронзови обеци, пръстени и стъклено мънисто. Разкрито е окончателно и подово ниво на сграда от Средновековието /14-ти век/.

За археологическото проучване в землището на град Мизия разказа Георги Ганецовски. Той обясни, че обекта има селищен характер. Регистрирани са археологически материали и културен пласт от Римската епоха, Късната античност, ранното и късното Средновековие и Османския период. При разкопките са открити глинообразни съоръжения, изпълняващи ролята на пещи. При някои от тях има данни за разпределяне на вътрешното пространство на повече от една горивна камера.