„Те се учат пълноценно, насочвани от своите преподаватели. Има училища, където 100 процента от децата имат устройства и приемат изпратените им материали за уроците. В ромския квартал „Кошарник” обаче много от децата нямат интернет връзка. С тези деца работим по друг начин.Те получават материалите си на хартиен носител, а усвояването им се контролира по телеофона”, обясни Трайка Трайкова.

Източник: kmeta.bg