Няма друга кауза, която по такъв безспорен и категоричен начин да обединява хора с различни професии и образование, с различна расова, национална, политическа и религиозна принадлежност.

250 милиона са червенокръстците в целия свят - една огромна армия в служба на хуманността, милосърдието и солидарността.

От много години на 8 май се придава по-универсално значение, подкрепят се индивидуални инициативи и обществени кампании не само за ролята и значението на националните червенокръстски дружества, но и за принадлежността на всяко от тях към световното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

8 май е повод за много национални червенокръстски дружества да представят своите дейности и да наблегнат върху своята интернационална принадлежност като членове на голямото семейство - международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) и Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) предложиха тази година девизът за отбелязването на червенокръстския празник да бъде посветен на личностния принос на червенокръстците в осъществяването на многобройните каузи на Движението.