В 41 случая задържанията са осъществени съгласно правомощията на митническите органи по мерките за надзор на пазара, т.е.пестицидите са декларирани пред митническите власти, но са иззети самостоятелно от Агенция „Митници“ или съвместно с БАБХ, тъй като нямат разрешение за употреба на територията на страната. В 13 случая задържанията на пестициди са осъществени като предмет на митническо нарушение - контрабанда, т.е. препаратите за растителна защита са били укрити и е направен опит да бъдат пренесени нелегално през границата. Болшинството от задържанията са осъществени на турско-българската граница.

Операция Silver Axe IV, координирана от Европол и с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), доведе до задържането на 550 тона нелегални или фалшиви пестициди. Това количество е достатъчно за обработката на площ от 50 000kм² - колкото е територията на държава като Естония. Многобройни полицейски и митнически служители и служби за растителна защита от 29 страни взеха участие в операцията(*).

Генералният директор на ОЛАФ Виле Итала отбеляза по повод операцията, че Европол и ОЛАФ са оказали жизненоважна подкрепа и са подпомогнали с експертиза държавите членки, участващи в операцията. „С наша помощ полицейските и митническите органи, както и службите за растителна защита бяха в по-добра позиция да посрещнат сложните предизвикателства, поставени от търговията с незаконни и фалшиви пестициди“.

Пестицидите се пренасят незаконно от престъпни мрежи в сложни контрабандни операции, които често се разпростират през границите.

„Много е трудно за отделен орган да противодейства на контрабандистите. ОЛАФ носи добавена стойност като осигурява на нашите оперативни партньори ключова информация за движението на контрабандираните стоки в целия ЕС“, обясни Итала и обобщи, че „контрабандата с пестициди представлява заплаха за околната среда, селскостопанския сектор и оттам- за здравето и безопасността на потребителите.“

По време на оперативната фаза с помощта на ОЛАФ са селектирани и проследени 120 рискови пратки с пестициди, идващи от трети страни, основно от Китай, които са били или декларирани като транзитиращи в ЕС, или декларирани за износ от ЕС за трета страна – Русия, Украйна, Молдова, Турция. Като част от операцията бяха извършени и проверки на основни морски пристанища, летища и сухопътни граници, както и в съоръженията за производство и преопаковане в участващите страни.