По проекта ще бъдат подменени уредите на 528 домакинствата от Монтана, като 50 от тях са обхванати в Пилотната схема, а останалите 478 в основната схема до септември 2024 г.

Проведени са процедури за избор на изпълнители за доставка и монтаж на отоплителните уреди и са сключени договори с избраните изпълнители за доставка на газови котли, пелетни камини и пелетни котли.

Класираните 50 домакинства в Монтана вече са получили безплатно своите отоплителни уреди и преминават на алтернативно отопление през новия отоплителен сезон.