Проектът е по Приоритетна ос 5 – Ефективен регион „Повишаване ефективността на здравеопазването в трансграничния регион“ –закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ – Берковица и е на обща стойност около 1 422 000 евро, състояща се от 1 233 000 евро ЕРДП и 188 500 евро национално съфинансиране. Разпределението на средствата ще е 50 на 50 за двете общини Берковица и Бъйлещи.

За МБАЛ-Берковица и Медицински център се предвижда следната медицинска апаратура: мобилен кардиологичен кабинет, рентгенов апарат, монитори за наблюдение на жизнени показатели, ехограф, кувьоз, стерилизатор, инхалатори, мобилен дихателен апарат. Очакваната продължителност на проекта е 24 месеца.