Под надзора на контролна комисия с председател Петя Илиева, ръководител на клуба на БМЧК в Зверино, младите червенокръстци преброиха внимателно дарените банкноти и монети в благотворителната кампания. Оказа се, че в касичките има точно 1551 лв. и 38 стотинки. Събраната сума бе вписана в приемо-предавателен протокол и връчена на д-р Веселка Павлова, началник на Детското отделение в мездренската болница. От името на екипа на отделението д-р Павлова благодари на доброволците от БМЧК за безценната финансова помощ и заяви, че се надява тази хубава инициатива да се превърне в една традиция, която да бъде подета и от активистите на червенокръсткото движение в гр. Мездра.

Събраните средства ще бъдат изразходвани за закупуването на нова медицинска апаратура за нуждите на интензивното лечение в Детското отделение - монитор за измерване на кръвното, сърдечната дейност и дишането на малките пациенти. Думи на благодарност към добротворците от Зверино отправиха също Наталия Христова, председател на Общинския съвет на БЧК и ръководителката на Клуба на БМЧК Петя Илиева.