Фирмите, които ще се възползват от безвъзмездните средства са в сферата на търговията, IT – сектора, строителството, счетоводни и консултантски услуги, екстремния туризъм, печатни услуги и ресторантьорство. Опуснатите средства са 99 733 лв. и това са първите средства за региона във Враца. С право на безвъзмездна финансова помощ по процедурата са предприятия с персонал до 50 души, които са регистрирали поне 20% спад в своя оборот за април 2020 г. спрямо средномесечния за 2019 г.

Фирми, регистрирани преди 01.07.2019 г., които извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на попадащите в обхвата на Програмата за развитие на селските райони бяха допустими по процедурата, минималният размер на финансиране за един проект е 3000 лв., а максималният 10 000 лв. с тях всяка фирма ще може да покрие най-неотложните си нужди за наем, консумативи, суровини, заплати и други оборотни средства.