Подсъдимият се е признал за виновен и се е съгласил да му бъде наложено наказание от единадесет месеца "лишаване от свобода" с тригодишен изпитателен срок. Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда.