През 1876 г. във Враца влиза редовна турска войска, командвана от Хасан бей, "усмирителят" на Копривщица. Срещу голям откуп, българските първенци успяват да спасят града от опожаряване.

На същата дата през 1880 г. е издаден Закон за правото на рязане на монети в България и е създадена националната парична единица: българският лев, състоящ се от 100 стотинки и равен по стойност на един френския франк.