Кметът на Мездра мотивира тегленето на новия борч с необходимостта да се погасят стари задължения, които според него в момента възлизат на 4,3 млн. лв., както и с финансовото обезпечаване на проекти, които Общината изпълнява по две европейски програми. "Малкият обем на собствените приходи не ни дава възможност да погасим в срок предишния заем от централния бюджет”, се казва в докладната, внесена за разглеждане от Събков.

Сериозни резерви относно поемането на новия общински дълг изрази Николинка Кътовска от АБВ, която попита риторично: Безлихвен ли е наистина този кредит след като ще бъде обезпечен с друг, банков заем? Какво е погасено със стария кредит? И не е ли било ясно, че предишният заем няма да бъде опростен на Община Мездра от Министерството на финансите?, каквито илюзорни надежди таеше Събков.

Огнян Петров от "Народен съюз” за пореден път призова кмета да спре с "неистините" за задълженията на Община Мездра от предишни периоди, които тиражира вече две години. Неговият колега Георги Валентинов изрази съмнение, че такъв кредит въобще ще бъде отпуснат, предвид оповестения наскоро анализ от Министерството на финансите, от който става ясно, че Община Мездра е сред общините, които не спазват стриктно финансовата дисциплина.

В крайна сметка с 16 гласа "за" и 4 "въздържал се" Общинският съвет разреши на Община Мездра да кандидатства за нов кредит от държавата в размер на 1,7 млн. лв. "За” това решение гласуваха съветниците от БСП, ГЕРБ и "Либерален алианс", независимата Надежда Йорданова, Наталия Луканова (АБВ), Огнян Петров и Димчо Йотов ("Народен съюз"). Въздържаха се трима съветници от АБВ (Николинка Кътовска, Мирослав Аспарухов и Тошко Стоянов) и Георги Валентинов ("Народен съюз").