Публична тайна е, че санирането на многофамилни и еднофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по двете програми започва още преди Общината да е издала съответното разрешение за строеж. В нарушение на редица законови разпоредби, включително на Закона за устройство на територията (ЗУТ), повечето фирми изпълнители на проектите извършват строително-монтажни работи без да имат разрешително за това. С което рискуват да бъдат санкционирани както от РДНСК, така и от Инспекцията по труда. А не дай, боже, да стане някой трагичен инцидент…

Най-фрапантният пример в това отношение е санирането на многофамилните жилищни сгради на ул. "Янко Сакъзов" №54-56 (с възложител Сдружение на собствениците "Стил 2016") и на ул. "Янко Сакъзов" №58 (с възложител СС "Арда"), извършено през есента на миналата година от местна строителна фирма. Както MediaNews вече писа, Община Мездра издаде разрешения за строеж на двата обекта едва след като обновяването на сградите приключи - на 12 февруари 2018 г.

В грубо нарушение на законовите изисквания, през октомври миналата година врачанска фирма започна изграждането на оптична кабелна линия в гр. Мездра в каналната мрежа на "БТК" ЕАД. Незаконното строителство се извършваше по основните градски улици "Христо Ботев", "Александър Стамболийски", "Янко Сакъзов", "Георги Димитров", "Св. св. Кирил и Методий", "Георги Кирков" и "Тракия" с мълчаливото съгласие на Община Мездра.

Съгласно Наредба №33/ 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, изграждането на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура е строеж по смисъла на Закона за устройство на територията и за него задължително се издава Разрешение за строеж по чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. Оказва се обаче, че Община Мездра е издала такова разрешение за строеж на "Римекс" ООД - Враца чак в началото на тази година (Разрешение за строеж №4/15.01.2018 г.) и то само за изграждане на оптична кабелна линия от сградата на БТК ("Пощата") на ул. "П. Р. Славейков" №1 до ул. "Стефан Караджа" №1 с обща дължина 358 м.

Незаконосъобразно е дори поставянето на мемориален знак в памет на деветимата офицери и войници от общината, загинали през 1945 г. за освобождението на Унгария, който беше открит официално с много патаклами през пролетта на миналата година до войнишкия паметник в Мездра. Разрешението за поставянето на въпросната паметна плоча е с дата 09.05.2017 г., а монтирането й беше извършено седмици преди честването на годишнината от Деня на победата.