На подпомагане подлежат само земеделците, които притежават констативни протоколи за 100 % унищожени площи със земеделски култури, вследствие на суша, измръзване, слана, градушка и други климатични събития. Вече са издадени близо 600 за установяване на напълно пропаднали площи, засегнати са над 14 хил. ха.

С държавната помощ ще се компенсират до 80 на сто от производителните разходи за отглеждане фуражни и технически култури, плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури през изминалата стопанска година. Обезщетението за зърнено-житни и зърнено-бобови култури е до 20%. Стопаните, чиито площи са напълно пропаднали, но не са били застраховани, ще получат половината от допустимия размер на подпомагане за съответната култура.

Предстои Министерство на земеделието и ДФЗ да изготвят указания за предоставяне на помощта.