Община Мездра е с най-ниска цена на земеделската земя в област Враца. Това показват данните от изследванията на Териториално статистическо бюро – Северозапад относно цените на земеделска земя и рента в селското стопанство в областта през миналата 2015 г.

Средната цена на земеделската земя в община Мездра през м.г. е била 371 лв. Най-високата цена е била във Врачанско е била в община Борован – 800 лв. за декар.

През 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Враца достига 664 лв. В сравнение с 2014-та тя е намаляла с 16,4 %. През м.г. средната цена на декар земя в цялата страна е била 732 лв., или с 68 лв. по-висока от тази в област Враца. По този показател областта се нарежда на четвърто място в Северозападния регион след област Плевен (762 лв/дка), област Монтана (758 лв/дка) и област Видин (671 лв/дка).

Във Врачанско най-голямо намаление на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в община Хайредин с 38,9 %. Слабо увеличение се наблюдава в общините Роман – 15,6 % и Козлодуй с 9,6 %.

И при петте категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, овощни градини, лозя, естествени ливади и мери и пасища се наблюдава намаление на цената на декар, като най-съществено е то при лозята.

През 2015 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Враца достига 39 лв., което нарежда областта на девето място в страната заедно с област Монтана. За страната тя е 42 лв. В сравнение с 2014-та средната цена на рентата на един декар в областта не се променя.

През 2015 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Оряхово – 48 лв. Най-голямо увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава в община Хайредин – с 31,0 %.