© МВР

По искане на България румънската страна увеличи броя на контролиращите служители от Данъчната си администрация (ANAF).

Всички гишета на граничния пункт работят в пълен обем. Времето за проверка на товарните автомобили е съкратено максимално, така че това да не нарушава правилата за защита на националната сигурност и граничния контрол. Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията и всички ресорни институции, отговорни за организацията на движението и пропускането на трафика през граничния пункт са в постоянна координация, за да се поддържа нормално преминаване на товарните автомобили.

Създадена е и нова организация на движението, с която се избягва престоя за почивка в участъка между мостовото съоръжение и зоната за контрол на румънска територия. Това ще предотврати образуването на задръствания.

Предприетите мерки имат постоянен характер, като продължава работата по надграждането им.