Целта на профилактичните прегледи е децата да бъдат максимално предпазени от заболявания от определена група, както и да бъдат взети навременни мерки за отстраняването на въпросните заболявания. Медицинските прегледи включват превенция на очни, ортопедични и стоматологични заболявания.

Стартът на кампанията бе даден днес в градското ОУ "Христо Ботев", след което продължи в ОУ "Васил Кънчов" - Моравица.

Във вторник ще бъдат прегледани учениците от първи до трети клас в СУ "Св Климент Охридски" - Зверино и в СУ "Иван Вазов" - Мездра.

Безплатните медицински прегледи ще приключат в сряда в градското ОУ "Св. св. Кирил и Методий".