Заявленията за изплащане на компенсации в размер на 24 лв. на ден за периода от 29 октомври до 31 декември 2020 г. се разглеждат и финансират по действащия до момента ред – документите се подават след изтичане на отчетния месец, т.е. за месец декември документи ще се приемат в съответната дирекция „Бюро по труда” през целия месец януари 2021 г.

Работодателите ще могат да кандидатстват по проект „Запази ме” и след края на януари 2021 г. при изменени условия, които предстои да бъдат утвърдени с Постановление на Министерски съвет.

Според вече обявените намерения новата компенсация за неплатен отпуск няма да е фиксирана сума на ден, а ще бъде изчислявана като 75 процента от дохода.

Подробна инфрмация и актуализиран пакет документи по проекта ще бъдат пуликувани своевременно на сайта на Агенцията по заетостта в разделите „Финансови стимули за запазване на заетостта” и „Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020”.

Източник: Pariteni.bg