© Община Монтана

За 120 от тях са направени обучения за решаване на конфликти, комуникационни умения и работа в екип. Изучавали са методи за работа в мултикултурна среда. Освен образование проектът е насочен и към здравеопазване. Осигурени са безплатни медицински прегледи на 1200 души в община Монтана и на 800 в община Бойчиновци. Създадени са 5 бюра за подпомагане, разположени вътре в самите ромски общности. Те ще подпомагат хората в осигуряването на достъп до системите на институциите, ще се събира и разпространява полезна информация.

Днес бе заключителната пресконференция на проекта.

Делегация от общините Монтана и Бойчиновци е посетила детска градина в Рейкявик Исландия. Представители на местните власти, неправителствени организации и медиаториса се запознали с опита и практиките за приобщаване на деца от различен етнос и техните семейства в далечната северна страна.

„В нашето общество има още много предразсъдъци, натрупани във всички етнически общности“, заяви на пресконференцията кметът на Монтана Златко Живков. „Проекти като този не са самоцелни и се радвам, че го изпълнихме, защото надграждаме и подобряваме обществената среда, в която се срещат роми и българи“, каза още Живков

"Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци" се финансира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Бюджетът е от 735 970 eвро (1 439 410.76 лв.) безвъзмездна финансова помощ.