Като мерки за ограничаване на заболяването се забранява пускането на птиците по улиците на населените места, както и забрана за събиране на птици и водоплаващи да се отглеждат на едно място.

До 26 април кметове на общини и населени места трябва да поставят на публично място информационни материали за заболяването "птичи грип" и да предприемат необходимите мерки за недопускане заразяването и разпространението му сред птиците.

Полицията ще извършва контрол и проверка за нерегламентирано транспортиране на птици както и продажбата на такива на пазарите за животни в областта. Към момента в Монтанско няма регистрирано огнище на птичи грип.