Туристите и работещите в горите и в съседство с тях са задължени да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за тази цел места.

В заповедта на областния управител са въведени правила и задължения за осигуряване на пожарна безопасност в горите и земеделските земи от кметовете на общини, РДГ – Берковица, Северозападно държавно предприятие, РДПБЗН – Враца, Ловно-рибарско дружество - Враца, РИОСВ – Враца и ЕРМ ЗАПАД ЕАД.

Областният управител призовава всички граждани да поддържат постоянна бдителност, за да не се допуска възникване на пожари, особено в горските територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия. Гората е национално богатство, което трябва да бъде опазвано от всички.

Пълният текст на заповедта може да видите тук.