Целта на олимпиадата е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора и превенция на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюневи изделия.

Олимпиадата „Посланици на здравето“ е в три възрастови категории – от първи до четвърти клас, от пети до седми клас, и от осми до дванайсети клас, в две тематични области - „Ограничаване на тютюнопушенето и употребата на алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.

Конкурсът се организира в две фази, посочиха от здравното ведомство. Първата фаза ще бъде в периода 5 април – 15 май, в който участниците изпращат своите проекти на тема превенция на хроничните незаразни болести. В рамките на втората фаза, от 20 май до 30 октомври, се изпълняват и отчитат дейностите, разписани в проектите.

Всички желаещи могат да се регистрират за участие в първата фаза до 15 май, а във втората – до 30 октомври. Документацията може да се изпрати онлайн на адрес DPZPBZ@mh.government.bg, или на хартия - на пощенски адрес: София 1000, пл. „Св. Неделя” №5.

Допълнително информация за условията за кандидатстване и регламента на конкурса могат да бъдат намерени на сайта на МЗ.

Проектите ще бъдат оценявани от експертна комисия, която включва представители на министерства и организации, уточниха от МЗ. Класирането ще бъде обявено до 5 ноември, след което резултатите ще бъдат публикувани на сайта на МЗ и неговите партньори, уточниха от ведомството.

Официалното награждаване на победителите ще бъде през декември.