"За мен най-важното е, че трябва да се намерят пари да се закупи хидравлично масло, да се подмени маслото на основния изпускател на язовира и на бързо падащия савак. Това масло не е сменявано от 1986 година - от въвеждане в експлоатация на язовира", коментира областният управител на Монтана - Ивайло Антонов. Смяната на маслото гарантира нормалната работа на изпускателя, което в момента е под въпрос.

Предстои контролирано изпускане на водата заради ремонтните дейности. Спадът в нивото обаче може да доведе до проблеми за аквакултурите и до икономически загуби, а там е разположено намира едно от най-големите рибни стопанства у нас. "И в случай, че това не се съобрази при самото изпускане на водата, нивото може да спадне с над четири метра по-ниско от планираното, което ще бъде пагубно за всичката риба в язовир "Огоста", повочва Никола Илков, служител в Рибно стопанство - Монтана.

Изпълнителят на ремонта ще бъде избран с обществена поръчка, която трябва да бъде обявена след по-малко от месец.