На базата на подадените номинации експертна комисия, назначена от кмета на Мездра, ще определи 10-те най-добри спортисти, Спортист №1, Треньор и Отбор на годината на община Мездра. Церемонията по награждаването ще се състои на 19 декември (вторник) от 18:00 часа в ресторант "Родина".

Анкетата за определяне на 10-те най-добри спортисти, Спортист №1, Треньор и Отбор на годината се организира от Община Мездра за 17-а поредна година.

От Община Мездра напомнят, че във връзка с изготвянето на Общинския спортно-туристически календар за 2018 г., в срок до 15 декември спортните клубове следва да внесат заявления в деловодството на Общината с предложения за планираните от тях състезания и турнири за догодина. Всички прояви ще бъдат отразени в Спортно-туристически календар 2018, съгласно утвърдените Правила за условията и реда за финансово подпомагане на спортните и туристическите прояви, включени в спортно-туристическия календар на Община Мездра.

Състезанията/ туристическите прояви трябва да бъдат планирани по месеци, място на провеждане, вид на състезанието или проявата, възрастови групи, организатор и дали са отразени в Държавния спортен календар на федерацията, в която членува съответния клуб. Спортните и туристически събития, които ще бъдат предложени за одобрение, следва да бъдат придружени от финансова план-сметка за разходите по организацията им.