В събора могат да участват певчески, танцови и инструментални групи, и индивидуални изпълнители. Изпълненията на групите трябва да бъдат с времетраене до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители - до 6 мин.

Бланката за участие в събора може да бъде изтеглена от официалния сайт на Община Мездра. За всеки индивидуален участник или група се попълва отделна заявка.

Всяко читалище може да участва с до двама изпълнители в жанр. Разходите за път и храна са за лична сметка. На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.

Заявките могат да бъдат изпратени на адрес гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, Община Мездра, ет. 3, стая 303, Отдел „Култура, спорт и туризъм” или на посочената електронна поща e-mail: deebulgarskoto@abv.bg.

Лице за контакти е Петко Котларски, тел. 0887 514 481.

Крайният срок за приемане на заявки за участие е 30 април.