Проектът предвижда извършване на основен ремонт на първия и втория етаж на читалищната сграда, намираща се на ул. "Просвета" №2. Ремонтът включва подмяна на подовата настилка на репетиционната зала на първия етаж и на помещенията на втория етаж, където са разположени канцеларии и книгохранилище с библиотека; цялостно обновяване на санитарните и обслужващи помещения на първия етаж; подмяна на вътрешната дограма; облицовка по вътрешните стени и ремонт на електрическата и ВиК-а инсталации на сградата. Прогнозната стойност на поръчката е 380 хил. лв.

За извършване на ремонтните дейности кандидатстваха пет фирми. След отварянето на офертите, комисията за разглеждане и оценка класира на първи място софийската фирма "БГ Ленд Ко" ООД – София.

Председателят на НЧ „Просвета 1925" Валентин Вълчев заяви, че договорът с ДФ "Земеделие" е сключен още през септември 2017 година, но поради възникнали различни процедурни неточности, ремонтът се е забавил: „Минахме през много перипетии, но в края на краищата, ремонтът започна. През 2017 година кандидатствахме по проект към Министерството на земеделието и на 20 септември сключихме договор.

Базата е е вече много остаряла и трябваше по всякакъв начин да се опитаме да стигнем до някакъв голям ремонт, тъй като такъв не е по възможностите нито на читалището, нито на общината”.

В момента вече се ремонтира хореографската зала, в която се поставя вътрешна изолация, подът ще бъде подменен, както и преддверието и съблекалните на танцьорите.

Вълчев допълни, че след ремонта ще се намери вариант и за обособяване на постоянна самостоятелна етнографска сбирка: „Има помещение, в което би могло да се създаде етнографски кът, тъй като имаме достатъчно материали от дарители, така че мисля, че е постижимо”.