Успешно загнездил белоглав лешояд във Врачански Балкан
Успешно загнездил белоглав лешояд във Врачански Балкан

Преди няколко дни, екипът на Дружество за защита на хищните птици проведе мониторинг на белоглавите лешояди в природния парк.

В северните му части, на 10 различни места са наблюдавани кацнали при гнездата си белоглави лешояди като в поне 2 гнезда има мътещи птици.

В района на Враца, в други две гнездови територии са наблюдавани съответно 1 и 2 двойки.

Възможно е общият брой гнездещи двойки и да е повече, но към момента не могат да се наблюдават всички загнездили.

Може да се предположи, че във всички места за реинтродукция на белоглав лешояд в България: Кресна и Стара планина, ще има увеличение на двойките.

Надеждата е тази година гнездещите двойки да достигнат общо около 45-50.

Източник: greenbalkans.org