От днес започна раздаването на топла храна на социално слаби лица от община Мездра. Нуждаещите се ще ползват тази социална услуга всеки делничен ден в продължение на 11 месеца - до края на месец април догодина.

„Проектът се нарича „Топъл обяд в община Мездра” и е с европейско финансиране, а социалната услуга е „Обществена трапезария”, уточни Наталия Христова, директор на Общинския център за социални услуги и дейности. От 30 май до 30 април догодина ще храним 90 човека. Всички, които са обхванати в обществената трапезария, са подбрани чрез Дирекция „Социално подпомагане”. Целевите групи са лица и семейства на социално подпомагане по чл. 9, самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се грижат за себе си и нямат близки, и лица и семейства с минимално ниски доходи.”

Проектът е на обща стойност малко над 50 00 лв. Той се осъществява по Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане, която се реализира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица чрез Агенцията за социално подпомагане.