Почистването започна с неправомерно изхвърлени боклуци при входа на града, в посока "Химко“. През следващите дни ще бъдат обходени и почистени всички изходи на Враца.

Служителите от звено "Инспекторат“ към Община Враца ще следят за граждани, които изхвърлят на нерегламентирани места отпадъци, като нарушителите ще бъдат санкционирани.