© община Козлодуй

Граждани, които миналата година са получили компостер, сега няма да имат тази възможност. Целта е повече домакинства да опитат домашно компостиране. Акцията е част от кампанията „Нулев отпадък” и се финансира от Общински екологичен календар за 2023 г.

За един двор се допуска разполагането на не повече от 1 бр. компостер от кампанията „Нулев отпадък” 2023. Следователно от един адрес е допустимо подаването на заявление само от един жител. Всяко съоръжение ще бъде придружено с инструкция за използване и предадено срещу подписан приемо-предавателен протокол.

Един компостер е с вместимост 360 литра и е изработен от пластмаса. Почти две-трети от отпадъците, генерирани в домовете, се състоят от органични компоненти (растителни обелки, стари плодове и зеленчуци, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца, слама, стърготини, трева, шума, цветя и др.). Домашното компостиране е един изпитан метод за оползотворяване на биоразградимите отпадъци с получаването на компост, подходящ за обогатяване на градинската почва. Това, от своя страна, е много добра алтернатива на изхвърлянето на тези отпадъци в общия поток от битови отпадъци.

Тъй като домашното компостиране е процес, който изисква време и желание и има своите тънкости, получилите го имат право 6 месеца след получаването му да го върнат на Oбщината, за да бъде пренасочен към друг желаещ да изпробва съоръжението. Община Козлодуй също има право да провери дали съоръжението се използва по предназначение и да го пренасочи към друг адрес.