Ремонтът стана наложителен след отбиването на трафика, заради изграждането на скоростния път между Мездра и Ботевград, а климатичните условия и преминаващите тежки превозни средства компрометираха обекта.

Съществуващият мост е зидано сводово съоръжение с устои от каменна зидария, а връхната му конструкция бе с множество пукнатини и разрушения по зидания свод. От фирмата изпълнител поясниха, че новото съоръжение ще бъде по-широко с 1 метър и ще бъдат изградени два тротоара.

Срокът за изпълнение на поръчката бе 120 дни, от които за проектантските работи бяха предвидени 60 дни. Реализирането на строително-монтажните дейности ще бъде извършено в рамките на 60 дни.

Изграждането на моста в Горна Кремена е от изключителна важност, тъй като третокласният път е пряка връзка между областите Ловеч и Враца.