„Тази инициатива има за цел да чуе децата, това което ги вълнува и ги прави щастливи, техните тревоги и мечти. Всичко това в присъствието на техните родители, защото те също изпитват трудности по време на отглеждането на своите деца, каза заместник-министърът. Идеята е да се срещнем с деца от различни възрастови групи и с различни потребности. Такива, които са в неравностойно положение или имат необходимост от по-специална грижа, живеят в бедност и разбира се деца в тийнейджърска възраст“, допълни Стоянова.

Домакините от детската градина посрещнаха своите гости с кратка художествено-музикална програма, която представиха малчуганите от четирите възрастови групи.

Посещението беше изключително емоционално за зам.-министър Стоянова, тъй като това е родният ѝ град, а като дете е посещавала именно ДГ „Роза“, разкри тя пред екипа на Medianews. В рамките на своята визита зам.-министърът влезе във всяка една група и разговаря с децата. Включи се в техните игри и подари на всяко дете индивидуален подарък.

На срещата присъстваха още експерти от Държавна агенция за закрила на детето - Силвия Вълова и Христина Каменова, Таня Борсова старши експерт „Училищно образование“ към Регионално управление на образованието-Враца и Капка Нецова от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ – Враца.

Предложенията на децата и техните родители в дискусията с институциите ще бъдат взети предвид при подготовката на нормативни документи за подобряване на ефективността на политиките в областта на закрилата на децата и оказването на по-ефективна подкрепа за техните семейства.

Получите данни от проведените срещи ще бъдат обобщени след приключването на кампанията в края на декември 2023 г. „Това ще даде насока за изготвянето на бъдеща стратегия за децата в България“, поясни зам.-министър Стоянова.