© Община Роман

След техническата рекултивация на депото се осъществява биологическа рекултивация, която ще бъде завършена след изпълнението на техническата рекултивация, с осигурени средства от общината, извън предоставените средства по проекта. Общата стойност на проекта е 647 069.35 лева.

Домакин на събитието е бил Валери Ролански - кмет на община Роман. Присъствали са и екипът за управление на проекта, представители на фирмите изпълнители на дейностите и общинската администрация.