Проектът е на обща стойност 977 868.94 лв. и се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

По проекта са изградени Майчини центрове в с. Скравена и с. Литаково, община Ботевград и в гр. Мездра, община Мездра, които си партнират помежду си и със СНЦ „МАГ“ - Ботевград. За целта са ремонтирани и реновирани сгради - общинска собственост, които се намират в центъра на населените места и са разпознаваеми за местното население.

В Майчините центрове ще бъдат обхванати минимум 300 деца на възраст от 0 до 6 години и техните родители от ромски произход. В тях родителите ще получават изчерпателна информация за всичко, което касае детето им, като всяка дейност ще бъде предварително обсъждана и съгласувана с тях. Това ще разшири родителските им умения и вярвания по отношение на това как трябва да изглежда грижата за развитието на детето им. Друг много важен аспект на семейно-ориентирания подход е изграждането на родителски мрежи за взаимопомощ.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.