Целта на забраната е предотвратяване на нежелани инциденти и осигуряване спокойствието и почивката на гражданите на Мездра по време на отоплителния сезон.

С кметската заповед се забранява цепенето на дърва за огрев да се извършва в жилищни помещения, тавани, тераси и общи части на сградите в режим на етажна собственост. Забранява се също така изхвърлянето на пепел, сгурия и горящи отпадъци в съдовете за битови отпадъци и за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

На нарушителите ще бъдат налагани административни наказания по Наредба №1. Глобата за нарушаване на обществения ред в жилищните сгради варира от 20 до 300 лв., а за изхвърляне на горящи отпадъци - от 10 до 200 лв.