Свои разработки ще представят пред широката публика Анета Дилова, Бистра Цолова, Валентина Цекова, Галя Василева, Ивана Захариева, Лиляна Лещарска, Марияна Димитрова, Милка Пухалска, Петър Кръстев, Рени Митева, Христина Маринска, Янка Николова и Мирослав Гетов.

По време на четенията ще бъде представена историческата възстановка "Априлското въстание 1876 г.: Началото", пресъздадена от петокласниците от СИП "Приятели на историята" в ОУ "Христо Ботев" с ръководител Светла Кръстева и ще бъде открита кулинарна изложба "От кухнята на баба' на ученици от Професионална гимназия "Алеко Константинов" с ръководител инж. Десислава Петкова.

Краеведските четения са утре от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Мездра, на четвърти етаж в сградата на Съвета.